Tuesday, January 19, 2010

Kursus emadele

Märtsis algav kümnenädalane kursus on mõeldud neile, kes tahavad olla õnnelikumad emad ja naised.

Kursuse teemad:
Kuidas ma tunnen ennast ema ja naisena? Minu avastamata küljed. Kas ma olen endaga kooskõlas? Minu suhted. Minu ootused. Minu vajadused. Minu jõu allikad. Kuidas ma seisan enda eest? Minu uskumused. Kuidas need mind toetavad või takistavad?
Läbi erinevate teemade jagamise saame õppida leidma sügavamat kontakti enese ja teistega, selgitada oma ootusi, avastada oma peidetud tunded ja varjatud jõud. Saame vaatluse alla võtta oma suhted partneri ja lastega.

Kursusel kasutatakse rühmatööd ja gestalt-teraapia metoodikat. Kursus algab märtsis ja toimub neljapäeviti kell 18-21 Ema ja Lapse Keskuses, Tuukri 11 . Rühma suuruseks on maksimaalselt 12 inimest. Kursust Juhendab Maret Bergström, lähisõltuvuse terapeut, gestalt-terapeut.

Täpsem info ja registreerumine maret.bergstrom@mail.ee või 51 28 662.

Wednesday, November 25, 2009

Kursus emadele

Detsembris algav kümnenädalane kursus on mõeldud neile, kes tahavad olla õnnelikumad emad ja naised.

Kursuse teemad:
Kuidas ma tunnen ennast ema ja naisena? Minu avastamata küljed. Kas ma olen endaga kooskõlas? Minu suhted. Minu ootused. Minu vajadused. Minu jõu allikad. Kuidas ma seisan enda eest? Minu uskumused. Kuidas need mind toetavad või takistavad?
Läbi erinevate teemade jagamise saame õppida leidma sügavamat kontakti enese ja teistega, selgitada oma ootusi, avastada oma peidetud tunded ja varjatud jõud. Saame vaatluse alla võtta oma suhted partneri ja lastega.


Kursusel kasutatakse rühmatööd ja gestalt-teraapia metoodikat. Kursus algab detsembris ja toimub kord nädalas Moreno Keskuses. Rühma suuruseks on maksimaalselt 12 inimest. Kursust Juhendab Maret Bergström, lähisõltuvuse terapeut, gestalt-terapeut.

Täpsem info ja registreerumine maret.bergstrom@mail.ee või 51 28 662.

Thursday, September 10, 2009

Kool algab ka lapsevanematele

Lapsed haaravad taas ranitsa selga ja astuvad kooli poole. Selgeks on vaja saada korrutustabel, maakaart ja gravitatsiooniseadused. Ikka selleks, et olla tulevikus targem, tublim ja saada parem töökoht. Vanemad tuletavad neile igapäevaselt meelde, kui oluline on õppida ja pidevalt areneda.
Hea meel on tõdeda, et õppimine ja areng pole ainult laste privileegid. Ka lapsevanemad saavad hankida uusi teadmisi ja arendada oskusi, mille abil luua ja hoida vastastikku rahuldustpakkuvaid suhteid ning mis aitavad arendada laste enesedistsipliini, teiste vajadustega arvestamise oskusi, koostöövõimet ja tõstavad lapse enesehinnangut. Kindlasti on õpitud suhtemisoskustel mõju ka abikaasade vahelistele ja miks mitte ka tööalastele suhetele.
Uued lapsevanematele suunatud Gordoni Perekooli kursused peagi algamas. Värskeim koolituskalender, lisainfo ja registreerumine www.sinamina.ee

Monday, May 18, 2009

"Märka last" - värske number nüüd saadaval!


Ilmunud on värske ajakiri Märka last! Lähemalt uuri siit.

Tuesday, March 10, 2009

Tugirühmad emadele ja tulevastele emadele

MTÜ Tegudeks korraldab tasuta tugirühmasid emadele ja tulevastele emadele.

Rühmad toimuvad teisipäeva hommikuti Tallinnas Naerusuu mängutoas (Räägu 39) ja kolmapäevaõhtuti Raplas Piilupardi mängutoas (Viljandi mnt 3).

Jaanuarist aprillini 2009 toetab Tallinna tugirühmaSotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

Rühmade infot ja kontakte vaata täpsemalt siit.

Märtsis räägitakse Tallinnas näiteks järgmistel teemadel:
  • 10.märts räägime toidust, miks me midagi sööme, mida arvame sealt saavat ja mida koos sööma ei peaks
  • 17.märts vaba teema
  • 24.märts räägime kevadistest toitudest, et meel oleks virgem ja keha krapsakam
  • 31.märts arutleme teemal mida kuidas kus kasvatada, mida ette ja kuidas, mida koos ja mida eraldi, jagame nippe, kogemusi jne.

Wednesday, February 25, 2009

Lapsendajad saavad tuge suhtlemiskoolituse näol

Lapsendajad on öelnud: Tegelikult sünnivad lapsed südames- ühed vanemad annavad lapsele elu aga vahel tuleb teistel vanematel õpetada lapsel seda elu elama.

On imetlusväärne, kui pere kasvatab üles toredad ja hästi toimetulevad lapsed. Veelgi imetlusväärsem on, kui selgub, et üks või mitu neist on „meie lapsed“ pisut teisel moel kui loodus selle seadnud. Lapsendamine on väga vastutusrikas, sisaldades endas nii emotsionaalset kui ka praktilist külge. See on otsustav muutus lapse elus ning suur samm perele. Eestis elab lapsendaja-peredes ligikaudu 1200 lapsendatud last, kes oma peredele toonud palju rõõmu.
Kasuvanemate koolitusprogramm PRIDE pole kättesaadav enamusele lapsendaja-peredele. Seega puudub neil täna võimalus osaleda lapsevanemat ettevalmistaval koolitusel. Bioloogilisest perest eraldamine on igale lapsele olenemata tema vanusest alati traumaatiline. Lapse turvatunde uues peres tagab lapsendaja põhjalik ettevalmistus. Seepärast on Perekeskus Sina ja Mina alustamas Gordoni perekooli gruppe, mis on suunatud lapsendaja-peredele.
Gordoni perekool on praktiline kursus, mis suunatud lapsevanematele. Tegu on psühholoog Thomas Gordoni väljatöötatud suhtlemiskoolitusega, kus käsitletakse näiteks järgnevaid teemasid:
• kuidas kuulata last nii, et ta tajub, et teda mõistetakse;
• kuidas ennast väljendada nii, et laps mõistaks täiskasvanu vajadusi;
• kuidas seada reegleid nii, et lapsed neid järgiksid;
• kuidas lahendada konflikte võimu kasutamata nii, et keegi ei kaotaks;
• kuidas lahendada erinevatest väärtushinnangutest tulenevaid erimeelsusi.
Koolitajad on üle Eesti tunnustatud psühholoogid, perenõustajad ja terapeudid. Gordoni perekooli on läbinud juba üle 3500 lapsevanema ja lastega töötava spetsialisti üle Eesti.
2007.aastal viidi läbi küsitlus maavalitsuste juures lapsendamise teemadega tegelevate spetsialistide seas. Väga paljud neist tõid välja adoptiivvanemad kui sihtgrupi, mis vajab enam toetavaid koolitusi ja loenguid.
Perekeskus Sina ja Mina tegevuse esimeseks etapiks on koolitada maavalitsuste lapsendamisega tegelevaid spetsialiste, et anda neile edasi koolituse sisu ja õpitavad teemad. Olles selle infoga varustatud, suudavad spetsialistid soovitada kursust adoptiivvanematele ning komplekteerida koolitusgruppe. Seejärel toimub igas maakonnas üks ehk kokku 15 lapsevanematele mõeldud Gordoni perekooli kursust.
Adoptiivvanemate koolitusi toetab Hasartmängumaksu nõukogu kaudu Sotsiaalministeerium.
Gordoni perekooli info www.sinamina.ee
Lapsendamisest üldiselt ja Eesti hetkeolukorrast www.omapere.ee

Monika Soosaar
Tegevjuht, Perekeskus Sina ja Mina

Friday, February 13, 2009

Isaduse konverents: perega koosveedetud aeg mõjub isadele hästi

10. ja 11. veebruaril toimus Tallinnas Arigato Spordiklubis konverents ja töötuba "Hooliv Isadus". Kahe päeva vältel võeti luubi alla isaduse roll Eesti ühiskonnas. Uuriti, milline võiks olla seos hooliva isaduse ja meeste eluea pikkuse vahel. Samuti, kuidas aitab isade hoolivusele julgustamine kaasa ebavõrdse kohtlemise vähendamisele tööturul.

Konverentsil võtsid sõna erinevad oma ala spetsialistid Eestist ja välismaalt, ühendades nii erinevate riikide kogemused isaduse rollist ja riiklikest perepoliitika regulatsioonidest. Tallinna ülikooli teadur Marion Pajumets tõi oma ettekandes välja, miks mehed isapuhkusest loobuvad. "Isad ei võta lapsepuhkust, põhjendades seda sooviga säilitada ema ja rinnalapse kokkukuuluvust. Otsus langetatakse ka pere majanduslike huvide kaitseks, mehe tööelu surve ja maskuliinse väärikuse säilitamiseks," väitis Pajumets. Tema läbiviidud uuringust selgus veel, et isapuhkust kaalutakse, kui on võimalik säilitada väikest töökoormust või kui saab samaaegselt tegeleda traditsionaalselt maskuliinsete huvialadega.

Sotsiaalministeeriumi analüütiku Liina Järviste sõnul näitab Eesti ja teiste Euroopa riikide kogemuste analüüs, et isade vanemapuhkuse võtmine tekitab hea isa-lapse vahelise sideme. Lisaks suurendab isade vanemapuhkuse võtmine teise ja kolmanda lapse sündimise tõenäosust ja mõjub hästi meeste tervisele. "Isapuhkuse kasutamine võib vähendada ka soolist palgavahet," usub Järviste.

Taani pereterapeut Jesper Juul rääkis konverentsi töötoas, et erinevate pereliikmete suurte ja väikeste probleemidega jõuame heade lahendusteni siis, kui kaasatud on kogu pere. Töötoas osalenud Eesti pereterapeudid avaldasid lootust, et Jesper Juulil avaneb veelkord võimalus Eestisse oma lähenemisi tutvustama tulla.

Konverentsil esines ka MTÜ Isade Eest juhatuse liige Kaido Kallikorm, kes arutles, kuidas lapsest eraldi elades siiski lähedasi suhteid säilitada ja arendada. Lisaks esinesid ettekannetega Jyväskylä Ülikooli õppejõud ning uurija Jouko Huttunen, Oslo meeste tugikeskuse "Reform" juht Ulf Rikter-Svendsen. Konverentsi peaesineja oli Euroopas kõrgelt tunnustatud Taani pereterapeut Jesper Juul.

Konverentsi ettekanded on kättesaadavad konverentsi kodulehel http://www.hooliv-isadus.ee/?m1=2&m2=48